top of page
Balanced Objects

Dolumin

Dolumin copy.png

Hayvan Türü Miktar
Kanatlı.....................................................2,5-5 lt/ton su
Ruminant................................................2,5-5 lt/ton su
Besi sığırı..........................................40 ml / 100 kg CA
Süt ineği............................................50 ml / 100 kg CA
Buzağı..................................................30 ml/ 50 kg CA
Koyun, Keçi............................................20 ml / hayvan
Kuzu, Oğlak............................................10 ml / hayvan
Kuş, Güvercin .............................,25 - 0,50 ml / 1 Lt su
* Ürün süreyle uygulanır. Hastalık, stres koşullarında
ve farklı fizyolojik dönemlerde bir Veteriner hekim
dogrultusunda uygulama miktarı artırılabilir.

Bileşim: 1 Lt.de
Besinsel Yem Katkı Maddeleri
Demir klorid hekzahidrat,
E1............................  3.630 mg
Mangan klorid tetrahidrat, E5............................ 2.
882 mg
Çinko klorid anhidre, 3b602............................... 1.668 mg
Bakır klorid dihidrat, E4...................................... 335 mg
Kobalt klorid hekzahidrat, E3............................. 30 mg
Sodyum selenit, E8............................................ 16 mg
Aminoasitler
L-Lizin HCI, 3.2.3 .............................................  
5000 mg
DL-Metiyonin, 3c301 ......................................... 5000 mg
Teknoloji Yem Katkı Maddeleri
Ortofosforik asit, 1a338...................................... 31.638 mg

Taşıyıcılar
Kalsiyum klorür dihidrat, 1.1.6............................ 36.682 mg
Magnezyum klorür hekzahidrat, 11.2.6............... 4.4182 mg
Potasyum klorür, 11.5.1...................................... 953 mg
Sodyum klorür, 11.4.1........................................ 1.271 mg
Saf su................................................................  %95

MİNERAL PREMİKS

Dolumin Oral Çözelti hayvanların temel ve iz element ihtiyaçlarını karşılar. Fizyolojik değişimler sonucunda fazla miktarda kaybedilen mineralleri geri salar. Vücuttaki elektrolit dengesini koruyarak hayvanının stres faktörlerine ve hastalıklara karşı direncini artırır.
Büyüme ve gelimeyi destekler. Reproduktif performansı artırır. Verim
dönemlerinde olumlu etki sağlar.
Kanatlılarda: Eksudatif diatez, taşlık nekrozu, kanibalizm, kafes
yorgunluğu, kondrodistrofi, tüy dökülmesi, dehidrasyon, diyare,
perozis, kemiklerde zayıflık, enfeksiyöz rahatsızlıklarının tedavilerinde
destekleyici olarak kullanılır.
Ruminantlarda: Raşitizm, osteomalasi, hipokalsemi, pika, sindirim
sistemi kanamaları, anemi, eklem sertliği, çayır tetanisi, kas zayıflıgı,
beyaz kas hastalığı, neonatal ve enzootik ataksi, yapağı bozulması,
dehidrasyon ve diyare rahatsılıklarının tedavilerinde destekleyici
olarak kullanılır.
Atlarda: Özellikle yarış atlarında terlemeyle oluşan menral kaybını
giderir. Aşırı hareket durumlarında magnezyum, sodyum ve potasyum
desteği sağlayarak kondisyonunu artırır.

حيوان

دائما مع أحبائك

bottom of page